Waarom de HR en IT directeur nu aan zet zijn.

Organisaties worstelen met het nieuwe normaal. Hoe zorgen we dat we ons werk op een andere manier kunnen realiseren en onze resultaten blijven behalen? Dat we meer gaan thuiswerken staat als een paal boven water, maar hoe je dat nou goed organiseert is de meeste mensen nog een raadsel.

Daar waar de dialoog vooral blijft hangen op thuiswerken en hoe we dat het beste kunnen inrichten, mis ik de visie die bedrijven zouden moeten hebben over hoe ze de twee belangrijkste delen van hun bedrijf samen willen laten werken: medewerkers en technologie. En daarom betoog ik dat de HR en de ICT directeur samen de nieuwe visie en strategie uitstippelen voor het bedrijf. De CFO mag even met vakantie want de resultaten komen voort uit het optimaal inzetten van het potentieel van je medewerkers en technologie en wordt niet bepaald door een excel spreadsheet.

Door de versnelling van de laatste maanden, hebben we nog meer geleerd over de toegevoegde waarden van ons menselijk potentieel, maar ook welke taken technologie kan realiseren. Dus zorg in je organisatie dat je niet alleen kijkt naar de doelen die je stelt maar vooral ook welke taken je door technologie laat invullen en waar je de waarden van je mensen in wilt zetten. Dat maakt ze niet alleen gelukkiger, maar ook veel productiever. Weg van routinematig werken en bewegen naar het toevoegen van waarden vanuit creativiteit, innovatiekracht en verbinding. Een nieuwe rol in je organisatie: de CHITO.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *